Systemy ochrony mienia

Wykonujemy:

-Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

-Telewizje Przemysłową

-Systemy Kontroli Dostępu

 

Systemu ochrony mienia umożliwią szybkie i dokładne ustalenie miejsca awarii, włamania, czy innych nieszczęśliwych zdarzeń. Pozwalają służbą na sprawną ocenę sytuacji. Jednocześnie zezwalają na kontrolę stanu urządzeń i instalacji w całym budynku lub jego części.

 

System Sygnalizacji Włamania i Napadu (SWiN)

SWiN to popularnie nazywane systemu alarmowe. Ich podstawowe zadanie polega na wykryciu i zasygnalizowaniu próby włamania, kradzieży, napadu, czy naruszenia terenu zewnętrznego. Systemu alarmowe działają w oparciu o inteligentne, mikroprocesorowe centrale, opracowane zgodnie z najnowszymi tendencjami  technologicznymi. 

Za pomocą czujników system może reagować na: ruch, dym, czy tłuczenie szkła w zależności od przeznaczenia. W systemach alarmów włamania najczęściej wykorzystuje się pasywne czujniki podczerwieni, które reagują na ruch (PIR) oraz czujniki magnetyczne (kontaktrony), które umieszcza się na oknach, drzwiach, bramach garażowych. Wzbudzenie czujnika powoduje włączenie systemu alarmowego, a w sytuacji podłączenia do stacji monitoringu także działanie grupy interwencyjnej. Wszystkie informacje są przekazywane do Centrali Alarmowej, bez której system nie może działa. W Centrali przesłane dane są analizowane i na ich podstawie podejmowane są odpowiednie decyzje, zgodne ze sposobem zaprogramowania Centrali.

Obecnie w trosce o naszych Klientów, korzystamy z jednego z najlepszych systemów- Satel, który cechuje niezawodność, łatwość użytkowania oraz spełnianie szeregu technicznych wymogów.

 

Telewizja Przemysłowa (CCTV)

Telewizja przemysłowa to system przekazywania obrazu z monitorowanego obszaru. CCTV to system zamknięty, który umożliwia monitorowanie potencjalnie niepokojących lub niebezpiecznych zachowań w chronionej przestrzeni. Sygnał udostępniany jest ściśle określonym osobom takim jak właściciele posesji, czy ochronie, by uniknąć naruszenia prywatności. Obecnie z takimi systemami spotykamy się, często nieświadomie, codziennie: w hipermarketach, firmach, ulicach.

Przy instalacji telewizji przemysłowej wykorzystujemy System NOVUS, który stanowi profesjonalne rozwiązanie dla monitoringu wizyjnego po sieciach TCP/IP typu KLIENT- SERWER. Szerokie możliwości ustawień serwera NMS w zakresie udostępniania strumieni wideo pozwalają na tworzenie złożonych systemów monitoringu, tym samym ułatwiającym zachowanie bezpieczeństwa na posesjach.

 

System Kontroli Dostępu (KD)

Obecnie coraz częściej kładziemy nacisk na utrzymanie bezpieczeństwa, ale jednocześnie pragniemy zachować komfort pracy. Zastosowanie systemu KD pozwala spełnić oba wymagania. KD jak wskazuje nazwa wykorzystuje się do udzielania dostępu do pomieszczeń, obiektów itp. Coraz częściej jednak, dzięki rozwijającej się technologii możliwe jest rozliczanie czasu pracy, bądź usługi za jego pomocą.
System stosuje się w biurach, bankach, hotelach, osiedlach, czy ośrodkach sportowych.

W systemach, które wykorzystują technologię zbliżeniową kartę można zastąpić breloczkiem, w który wtopiono moduł zbliżeniowy. W ten sposób można znacznie zwiększyć komfort pracy oraz uniemożliwić ewentualne uszkodzenie układu. System Kontroli Dostępu cieszy się dużą popularnością, wynikającą z szerokich możliwości zastosowania, prostej budowy i możliwości rozbudowy, a także stosunkowo niskich kosztów realizacji.

 

Korzyści płynące z wykorzystywania KD:

– większe bezpieczeństwo osób znajdujących się w budynku,
– redukcja ryzyka kradzieży mienia lub informacji,
– możliwość archiwizacji danych o przemieszczaniu się osób na terenie obiektu,
– dostęp do dokładnych danych o ilości osób w obiekcie w sytuacji nagłej ewakuacji budynku,
– zwiększenie dyscypliny wśród pracowników,
– obniżenie kosztów działalności przedsiębiorstwa poprzez redukcję personelu ochrony fizycznej.