Projekty

Kluczowe znaczenie dla każdej instalacji stanowi projekt. Jego precyzja i fachowość stanowi istotny element w trakcie późniejszych prac. Nasza Firma w trosce o pomyślny przebieg robót instalacyjnych zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, która dba o jakość naszych projektów oraz dostosowuje projekt do potrzeb Klienta.
Nasze projekty są funkcjonalne oraz zgodne z Polskimi Normami, obowiązującymi przepisami, a także najnowszą wiedzą techniczną.
Przy tworzeniu projektów dla istniejących już obiektów staramy się przeprowadzać wizję lokalną. Mamy również doświadczenie w wykonywaniu projektów dla budynków wpisanych do rejestru zabytków.