Nadzór

Podczas realizacji dużych inwestycji wymagany jest nadzór inwestorski, w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego przebiegu prac oraz ich usprawnienia. Nasza kadra Kierownicza dzięki posiadaniu wymaganych w tym zakresie uprawnień budowlanych i odpowiednich certyfikatów może świadczyć usługi nadzorcze.