Inteligentne budynki

BMS -System Zarządzania Budynkiem

Inteligentny budynek to obiekt wyposażony w grupę detektorów i czujników oraz jeden, centralny system zarządzający wszystkimi mieszczącymi się na terenie obiektu instalacjami.

Informacje pochodzące z różnych elementów wyposażenia budynku umożliwiają reakcje na zjawiska zachodzące w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym. Zapewnia to maksymalną funkcjonalność, komfort mieszkania oraz bezpieczeństwo. Jednocześnie pozwala na minimalizację kosztów związanych z eksploatacją systemu, czy ewentualną modernizacją budynku.

Inteligentny budynek steruje: oświetleniem, roletami, klimatyzacją, wentylacją, ogrzewaniem, instalacjami audio, telewizją CCTV, kontrolą dostępu, a także integruje się z alarmem. Dodatkowo monitoruje zużycie energii elektrycznej i cieplnej, stan otwarcia okien i drzwi wraz z stenem innych podzespołów automatyki budynku.

 

System KNX

Instalacje KNX zastępują instalację elektryczną i integrują wszystkie funkcje zarządzania budynkiem.

System KNX służy do załączania, sterowania, sygnalizowania, regulowania i nadzorowania urządzeń elektrycznych zainstalowanych w domu.

Zastosowanie systemu KNX zapewnia także większe bezpieczeństwo oraz oszczędności płynące ze sterowania automatyki. Daje możliwość sterowania domem poprzez Internet lub telefon. Dodatkowo dostępne są raporty, które umożliwiają analizę kosztów domowych- zużycia wody czy energii eklektycznej.