AKPiA

Wykonujemy:

-Systemy Aparatury Kontrolno- Pomiarowej i Automatyki

 

Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka (AKPiA) składa się z zespołu urządzeń obiektowych, sterujących i rejestrujących, których rolą jest kontrolowanie określonych procesów fizycznych.

W skład procesów regulowanych przez aparaturę AKPiA wchodzą najczęściej:
pomiar parametrów powietrza (temperatura, wilgotność, jakość) w centralach wentylacyjnych, regulacja temperatury wody technologicznej i użytkowej w węzłach cieplnych i chłodniczych, uzdatnianie wody i pomiary jej własności fizyko-chemicznych, utrzymanie sprawności i monitoring awarii urządzeń bezpieczeństwa obiektu, optymalizacja zużycia energii i mediów przy zachowaniu wymaganych parametrów. Ponadto system umożliwia rozliczanie i raportowanie wykorzystania energii przez poszczególne procesy lub obszary.

Obecnie stosowanie AKPiA jest niezbędne dla poważnych i energooszczędnych przedsięwzięć z obszaru budownictwa lub przemysłu, dla których istotna jest wydajność.